<<- Powrót

Burgenland / Gospodarka

Gospodarka
Burgenland nie tworzy jednorodnego obszaru gospodarczego. Poszczególne regiony są powiązane gospodarczo i komunikacyjnie z przyległymi większymi miastami pozostałych landów - z Wiedniem, z Wiener Neustadt, z Grazem. Przejawia się to zwłaszcza w dojazdach burgenlandczyków do pracy w zakładach przemysłowych tych miast. Burgenland jest bowiem pozbawiony większych zakładów przemysłowych - jest to kraj wysoko rozwiniętego, towarowego rolnictwa i towarzyszącego mu drobnego przemysłu spożywczego. Na wielką skalę prowadzone jest sadownictwo i winiarstwo. Produkcja zbóż i buraków cukrowych również jest wysoka, lecz napotyka trudności ze względu na rozdrobnienie gruntów rolnych - relikt prawa węgierskiego. Land nie ma znaczących złóż bogactw mineralnych. Północy Burgenland ma walory turystyczne (park narodowy wokół Jeziora Nezyderskiego), a południowy - rekreacyjne (uzdrowiska i wody mineralne).

Burgenland jest jednym z uboższych regionów Austrii, przeciętny dochód mieszkańca nie przekracza 75% średniej dla Unii Europejskiej (w granicach sprzed 2004).
www.hm.plwww.gornik.walbrzych.pl

Oetztal po polsku (kliknij)
Copyright C 2005 HM sp. z o.o. . All rights reserved

Kopiowanie i powielanie treści serwisu bez zgody właściciela jest zabronione. Organizatorzy imprez zastrzegają sobie prawo do zmian terminów.
odszkodowania za wypadki