<<- Powrót

Burgenland / Ludność

Osadnictwo landu ma charakter zdecydowanie wiejski - są tylko dwa miasta (Rust i Eisenstadt). W północnym Burgenlandzie wsie mają charakter typowy dla Węgier - są duże i rzadko rozrzucone. W środkowej i południowej części landu wsie są małe, a w niektórych rejonach przeważa zabudowa rozrzucona.

Wśród ludności Burgenlandu około 10% (30-45 tysięcy) stanowią Chorwaci, a około 2% (5 tysięcy) Węgrzy. Stanowi to najwyższy odsetek mniejszości narodowych w landach Austrii. Najwyższy jest także odsetek ewangelików - 14%. Podczas wielkiego kryzysu gospodarczego około jedna czwarta ludności landu wyemigrowało do USA, głównie do Chicago. Burgenlandzka diaspora w USA liczy obecnie około 180 tysięcy ludzi.
www.hm.plwww.gornik.walbrzych.pl

Oetztal po polsku (kliknij)
Copyright C 2005 HM sp. z o.o. . All rights reserved

Kopiowanie i powielanie treści serwisu bez zgody właściciela jest zabronione. Organizatorzy imprez zastrzegają sobie prawo do zmian terminów.
odszkodowania za wypadki